Geachte relaties en belangstellenden,

De Zeilcompagnie bv heeft na ruim 17 haar activiteiten beïindigd.

Wij bedanken onze cliënten en toeleveranciers voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren.
Onze speciale dank gaat uit naar de eigenaren, schippers en bemanningen van de originele Fryske boeren zeilpramen.

Voor arrangementen met zeilenpramen kunt u een email sturen naar info@aktievaart.nl

Met vriendelijke groet,

Namens De Zeilcompagnie bv,

Bas de Groot